Татарстан Республикасының инвестицияләр меморандумы

«2022 елга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә, 2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумына туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары исемлеген раслау турында»2012 елның 10 февралендәге 108 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумында билгеләнгән Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган 2021 елга өстенлекле инвестицион проектлар исемлеген раслау турында»Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 10.02.2001 ел, № 66 карары

«2020 - 2022 елларга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә, Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумына туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары исемлеген раслау турында»2020 елның 15 февралендәге 112 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

«2020 - 2022 елларга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумын раслау турында»2019 елның 20 декабрендәге 1178 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

«Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары исемлеген раслау турында «2018 елның 29 декабрендәге 1324 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган "2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә туры килә торган өстенлекле инвестиция проектлары исемлегенә үзгәрешләр кертү хакында" 2019 елның 24 маендагы 439 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумы белән билгеләнгән Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Татарстан Республикасы Инвестиция сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренә, Татарстан Республикасы Инвестиция меморандумына туры килә торган өстенлекле инвестицион проектлар исемлеген раслау турында»2018 ел, 29 декабрь, 1324 нче карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Инвестиция меморандумын раслау турында»2018 ел, 28 декабрь, 1254 нче карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга Инвестиция меморандумын раслау турында»2018 ел, 28 декабрь, 1254 нче карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумын раслау турында «2017 ел, 29 декабрь, 1079 нчы карары белән расланган 2018 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумына үзгәрешләр кертү хакында»2018 ел, 4 октябрь, 900 нче карары

"2018 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумын раслау турында "2017 елның 29 декабрендәге 1079 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган 2018 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумына үзгәрешләр кертү хакында"2018 елның 15 августындагы 670 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

"2018 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумын раслау турында "2017 елның 29 декабрендәге 1079 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган 2018 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумына үзгәрешләр кертү хакында"2018 елның 15 августындагы 670 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

 2018 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2017 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумына үзгәрешләр кертү турында

 2017 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумына үзгәрешләр кертү турында

 2017 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2016 елга Татарстан Республикасының Инвестиция меморандумына үзгәрешләр кертү турында

 2016 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2015 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2014 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2013 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2012 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

2011 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2010 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы

 2010 елга Татарстан Республикасының Инвестицион меморандумы (eng)

Соңгы яңарту: 2022 елның 29 августы, 15:08

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International