Стратегик үсеш бүлеге

назад

Бүлекнең төп функциясе булып социаль-икътисадый программалаштыру тора (01.01).

Бүлекнең вәкаләтләре:
- Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеш стратегияләрен, Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеш программаларын эшли һәм алардагы чаралар үтәлешен мониторинглый, шулай ук әлеге документларны актуальләштерү буенча тәкъдимнәр әзерли;

- Татарстан Республикасының икътисадый үсеше белән идарә итү буенча дәүләт сәясәтен эшләү буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлеген координацияләүдә катнаша;

- Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Юлламасының (Юллама) структурасын һәм концепциясен эшли;

- Юллама проектына кертү өчен министрлыклар һәм ведомстволар тарафыннан материаллар әзерләү эшен җайга сала;

- Юллама проектына кертү өчен бүлекнең аналитик материалларын әзерли.

- бүлек эшчәнлеге юнәлешләре буенча министрлык коллегияләре һәм киңәшмәләре өчен материаллар әзерләүдә катнаша;

- Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеше турында комплекслы мәгълүмат-аналитик материаллар әзерли;

- Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеш сценарийларын төзүдә катнаша;

- Татарстан Республикасы үсешенең үзара бәйле күрсәткечләр системасын эшләүдә катнаша;

- Татарстан Республикасы Хөкүмәте заказлары буенча икътисадый тикшеренүләрне координацияләүдә катнаша;

- бүлек компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча закон чыгару һәм башка норматив хокукый актлар проектларын эшләүдә катнаша.

Гайнова Регина Әсхәт кызы
Стратегик үсеш бүлеге
Гайнова Регина Әсхәт кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 524-91-70
Email:
Верхорубова Елена Владимир кызы
Төп киңәшче
Телефон:
(843) 524-91-79
Email:
Мухаметзянова Гульназ Ландыш кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
8 (843) 524–90–79 (Факс)
Email:
Алиева Алсу Рөстәм кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 524-90-79
Email:
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International