Вакантлы вазыйфалар биләү буенча бәйгедә катнашу өчен кирәкле документлар

Конкурста катнашырга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданины дәүләт органына тәкъдим итә:

 

а) шәхси гариза (йөкләү);

б) Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган форма буенча фотография белән тутырылган һәм имзаланган анкета (күчереп алырга);

в) паспортның яки аны алыштыручы документның күчермәсе (тиешле документ конкурска килгәч шәхсән тәкъдим ителә);

г) кирәкле һөнәри белем, квалификация һәм эш стажын раслаучы документлар:

хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (хезмәт (хезмәт) эшчәнлеге беренче тапкыр гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш) эш урыны буенча нотариаль яисә кадрлар хезмәте тарафыннан расланган яки гражданның хезмәт (хезмәт) эшчәнлеген раслаучы башка документлар;

Мәгариф турында һәм квалификация турында документларның күчермәләре, шулай ук граждан теләге буенча өстәмә һөнәри белем нәтиҗәләре буенча квалификация күтәрүне яки бирүне раслаучы документлар күчермәләре, эш урыны буенча нотариаль яисә кадрлар хезмәте тарафыннан расланган гыйльми дәрәҗә, гыйльми исем бирү турында документлар;

д) гражданинда граждан хезмәтенә керүгә яки аны узуга комачаулый торган авыру булмау турында документ (күчереп алырга);

е) гариза-«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматны урнаштыру турында хәбәрнамә (күчереп алырга)

ж) хәрби исәпкә алу документларының күчермәләре – хәрби бурычлылар һәм хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле затлар өчен;

 з) дәүләт бүләкләре белән бүләкләү, мактаулы, хәрби һәм махсус исемнәр бирү, дәүләт премияләрен бирү турында карарларның күчермәләре (бар икән)

и) физик затны Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча салым органында исәпкә кую турында таныклык-ИНН (оригинал һәм күчермә);

к) мәҗбүри пенсия иминияте иминият таныклыгы (оригиналь һәм күчермәсе);

л) вакантлы вазыйфаны биләүгә, аның шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә каралган кандидат ризалыгы турында гариза (күчереп алырга).

 

Конкурсны үткәрү һәм документларны тутыру тәртибе турындагы мәгълүматны телефоннардан белергә була:
(843) 524-91-09, 524-91-19

Соңгы яңарту: 2022 елның 6 сентябре, 15:16

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International