Социаль-икътисади фаразлау

Социаль-икътисадый үсешнең кыска сроклы, урта сроклы һәм озак сроклы фаразларын эшләү өлешендә Социаль-икътисадый программалаштыру Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының иң мөһим функцияләреннән берсе булып тора.

Икътисад министрлыгы Социаль-икътисадый вазгыятьне анализлау һәм тышкы һәм эчке факторларның йогынтысын бәяләү нигезендә Татарстан Республикасы социаль-икътисадый үсешенең төбәк сценарийларын эшли;

Россия икътисады һәм төбәк сценарийларының сценар шартларын исәпкә алып, Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый үсешен фаразлауның төп күрсәткечләренең башлангыч вариантын эшләүне оештыра һәм координацияли.;

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый үсешен фаразлау күрсәткечләрен аныклау буенча министрлыклар һәм ведомстволар эшен координацияләүне гамәлгә ашыра (Россия Федерациясе Хөкүмәтендә ил үсешенең алдан фаразын карау нәтиҗәләрен, агымдагы елда социаль-икътисадый вазгыятьне бәяләүне, шулай ук макроикътисадый фаразларны төгәлләштерүне исәпкә алып).;

югарыда аталган эшләнмәләрне Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгына, Татарстан Республикасы Хөкүмәтенә тапшыруны тәэмин итә.

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый үсеше фаразы Татарстан Республикасы бюджеты проектының икътисадый нигезе булып тора.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International