Public private partnership

Дәүләт-шәхси партнерлык (ДШП), муниципаль-шәхси партнерлык (ДШП) – билгеләнгән вакытка юридик яктан рәсмиләштерелгән һәм ресурсларны берләштерүгә, куркынычларны бүлүгә нигезләнгән ачык партнер белән, бер яктан, хосусый партнер арасындагы хезмәттәшлек, икенче яктан, дәүләт-хосусый партнерлык турында килешү, әлеге Федераль закон нигезендә төзелгән муниципаль-хосусый партнерлык турындагы килешү, икътисадка хосусый инвестицияләрне җәлеп итү, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу мөмкинлеген тәэмин итү һәм аларның сыйфатын күтәрү максатларында төзелгән муниципаль-хосусый партнерлык турында килешүләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

ДШП (ГЧП) – дәүләт һәм бизнесның озак сроклы үзара бәйләнешенә нигезләнгән иҗтимагый инфраструктураны үстерү алымнарының берсе, анда хосусый як инфраструктура объектын проектлауда, финанслауда, төзүдә яки реконструкцияләүдә генә түгел, ә аннан соң эксплуатацияләүдә (төзелгән объектта хезмәт күрсәтү) һәм (яки) техник хезмәт күрсәтүдә дә катнаша.

2017 елда Татарстан Республикасында ДШП буенча беренче проект — Яр Чаллы шәһәрендә «Аква-Регион» компаниясенең спорт комплексы эшли башлады.

Проектка инвестицияләрнең гомуми күләме-221 млн. сум. Компаниянең үз акчалары-142 млн. сум, төзелеш вакыты — 2 ел. Үз-үзен аклау срогы-9 ел. 100 эш урыны булдырылачак.

1. ДШП билгеләре

2. ДШП механизмының өстенлекләре

3. ДШП (ДШП)проектларын тормышка ашыру формалары

4. Дәүләт-шәхси партнерлык мәсьәләләре буенча норматив хокукый актлар

4.1. Россия Федерациясе Законнары

4.2. Татарстан Республикасы Законнары

5. Типлаштырылган концессион килешүләр

6. ДШП (МЧП)турында килешүләр төзергә мөмкин булган объектлар

7.ДШП (ГТХП)проектын тормышка ашыру схемасы

Файдалы сылтамалар:

Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы

  1. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev
  2. ДШП Милли Үзәге http://pppcenter.ru
  3. Инфраструктура проектларына ярдәм итү платформасы www.pppi.ru
  4. Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил  http://tida.tatarstan.ru/rus/reestrGCHP.htm
  5. Инвестиция порталы ТР http://invest.tatarstan.ru/#start
All content on this site is licensed under
Creative Commons Attribution 4.0 International